fbpx

Liên Hệ

vui lòng để lại thông tin liên hệ bên dưới


Globalone Assist Travel Sdn Bhd
Lot 249, Level 2, Wisma MPL, Jalan Raja Chulan,
50200 Kuala Lumpur, Malaysia
General Line: +603 2022 3622
Vietnamese assistant: +60143954630
Phone: +84 90 3968 109
Email: sale@tourdulichmalaysia.vn
www.tourdulichmalaysia.vn
www.globalone-assist.com

GlobalOne Assist (M) Sdn Bhd
Hỗ trợ Tiếng Việt

Vietnamese assistant: +60143954630
Hotline: +84 90 3968 109
Email: sale@tourdulichmalaysia.vn
www.tourdulichmalaysia.vn
www.globalone-assist.com
www.facebook.com/TourDuLichMalaysiaCaoCap