4N3Đ Penang – Malacca, Khởi hành 2022

Khám phá 2 thành phố nổi tiếng nhất Malaysia được UNESCO Công nhận là di sản của thế giới. Đăng ký tour du lịch Penang – Malacca 4n3đ, khởi hành mỗi ngày.